Playhouse Teater - Föreställningar - Playhouse Readings - Girl in the Machine - 10 maj
Boka biljetter

girl in the machine – reading 10 maj

Dystopisk spiral i en inte alltför avlägsen framtid

For info in English, please scroll down.

Välkommen. Vår avläsning av hjärtfrekvens och hjärnvågor visar att du befinner dig på medelhög stressnivå. Förbereder aktivering av Relaxation Mode. Sätt dig bekvämt och stäng ögonen om

fem
fyra
tre
två
ett

Välkommen till Black Box.

I en inte alltför avlägsen framtid utlovar en ny teknisk innovation frigörelse från vardagens kval – här får du välmående, ljus och värme. I takt med dess framfart över världen höjs oroade röster som vittnar om bieffekter. Men Polly vill ogärna ge upp sin magiska manick som hon fick – ett av de första exemplaren – av sin älskade Owen. De dras in i en oroväckande spiral där definitionen av verklighet blir allt mer luddig.

"Girl in the Machine holds up a vision of the future that poses vital questions of our time ... This is a play that gets in to your head." Edinburgh Guide

"gripping two-hander, a piece of dystopian sci-fi in the manner of Charlie Brooker’s Black Mirror, flesh-and-blood humanity is not easily contained" Guardian

Readingen framförs på engelska, direkt från originalmanuset. 
Förlag: Nordiska ApS

Varmt välkomna! 

OM READINGEN

Pjäs: Girl in the Machine av Stef Smith

När: Onsdag 10 maj kl 19.00

Längd: 80 minuter, ingen paus

Var: på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A. 

Framförs på engelska.

Biljetter
: 100 kr 

Denna reading kommer av upphovsrättsliga skäl inte att livesändas.

girl in the machine – READING may 10th

A dystopian spiral of events that gets into your head

Welcome. Our scanning of your heart rate and brain waves indicates a moderate stress level. Activating Relaxation Mode. Please sit down comfortably and close your eyes in

five
four
three
two
one

Welcome to Black Box.

In a future not too far from now a new high-tech innovation promises a relief from the daily grind – leaving you light, warm and balanced. As its popularity rapidly spreads worldwide, an increasing number of concerns are raised regarding side effects. But Polly is not keen on giving up the magic machine that her beloved Owen gave to her shortly after it was released. The two of them are drawn into an ominous spiral of events where the definition of reality gets fuzzier and fuzzier.

"Girl in the Machine holds up a vision of the future that poses vital questions of our time ... This is a play that gets into your head." – Edinburgh Guide

"gripping two-hander, a piece of dystopian sci-fi in the manner of Charlie Brooker’s Black Mirror, flesh-and-blood humanity is not easily contained" – Guardian

The reading is performed in English, directly from the original script.
Publisher: Nordiska ApS

Tickets: 100 SEK 

Welcome to join us! 

reading facts

Play: The Niceties by Eleanor Burgess

When: Monday march 6th at 7 pm

Running time: 2 h incl one intermission 

Where: at Playhouse Teater, Drottninggatan 71A.

Performed in English. 

Tickets: 100 SEK

This reading will not be livestreamed due to copyright limitations.  

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.