Playhouse Teater - Föreställningar - Playhouse Readings - The Cherry Tortured - 31 maj
Boka biljetter

THE CHERRY TORTURED – reading 31 maj

Dramatikern Aaron Posner besöker Playhouse med sitt pågående arbete!

For info in English, please scroll down.

Varmt välkomna 31 maj på en reading som blir något utöver det vanliga! Dramatikern själv, Aaron Posner, kommer att vara på plats på teatern och pjäsen i fråga – Posners senaste Tjechov-bearbetning The Cherry Tortured – har inte ens haft urpremiär än! Arbetet med den pågår och den här readingen blir allra första gången som texten möter publik. Dessutom är det den femtionde readingen här på Playhouse – kom och fira med oss!

Aaron Posner är en prisbelönt amerikansk dramatiker och regissör vars erfarenhet sträcker sig över nästan tre decennier och fler än 100 produktioner. De senaste tio åren har han haft stora framgångar med sina Tjechov-bearbetningar, till exempel Life Sucks (Livet Suger) – Posners version av Morbror Vanja, som spelades här på Playhouse 2021. Stupid Fucking Bird – en modern version av Måsen – har satts upp drygt 200 gånger över hela USA och internationellt, däribland i Sverige på Kulturhuset Stadsteatern.

I denna reading får ni ta del av Posners pågående arbete med The Cherry Tortured – hans moderna version av Tjechovs allra sista pjäs; Körsbärsträdgården (The Cherry Orchard). Posner kommer vara här på Playhouse 29-31 maj och processa texten ihop med en grupp svenska skådespelare och de delar sedan med sig av resultatet i form av en reading!

Readingen framförs på engelska och du kommer träffa på karaktärer som den karismatiska och passionerade – men också ytterst narcissistiska – Miss Lulu (Madame Ranyevskaya i originalpjäsen) och Peter Maxwell (Peter Trofimov) – väldigt, väldigt smart, väldigt fast i sitt huvud och väldigt…känslomässigt trubbig.

Tjechov själv beskrev originalpjäsen som en komedi men dess dubbla natur har ofta debatterats bland teaterkunniga, där några menar att den snarare är en tragedi. Huruvida någon av dessa två sidor är mer framstående i Aaron Posners bearbetning – det är upp till dig att upptäcka! Varmt välkommen!

OM READINGEN

Pjäs: The Cherry Tortured av Aaron Posner

När: Onsdag 31 maj kl 18.30

Längd: ca 3 timmar inklusive paus och ett kort inledande samtal med Aaron Posner

Var: på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A. 

I rollerna: Lydia Ahlsén, Jordi Almeida, Jesper Arin, Lisa Henni, Palmira Koukkari Mbenga, Linus Nilsson, Kristina Rådström, Anna Zastrow. 

Regi: Aaron Posner

Framförs på engelska.

Biljetter
: 100 kr 

Arrangeras i samarbete med Teateralliansen.

THE CHERRY TORTURED – READING may 31

Playwright Aaron Posner visits Playhouse with his latest - ongoing - work! 

Welcome to join us May 31st for a reading that will be something extra! The playwright himself, Aaron Posner, will be here at the theatre and the play in question – Posner’s latest Chekhov adaptation The Cherry Tortured – hasn’t even world premiered yet! It’s a work in progress and this reading will be the very first time it meets an audience. On top of that it’s the 50th reading arranged here at Playhouse – come celebrate with us!

Aaron Posner is an award-winning American playwright and director with a track record of over 100 productions ranging over almost three decades. The past ten years he’s had great success with his adaptations of Chekhov plays such as Life Sucks – Posner’s version of Uncle Vanya (Morbror Vanja), performed here at Playhouse as Livet Suger in 2021. Stupid fucking bird – a modern version of The Seagull (Måsen) – has been produced more than 200 times all over the US and internationally, including here in Sweden at Kulturhuset Stadsteatern.

This reading presents Posner’s ongoing work with The Cherry Tortured – his modern version of Chekhov’s very last play; The Cherry Orchard (Körsbärsträdgården). Posner will be here at Playhouse May 29th through 31st, workshopping the play with a group of Swedish actors, and they’ll then share the result with you during the reading!

The reading is performed in English and you’ll meet characters such as the radiant and passionate – but also utterly narcissistic – Miss Lulu (Madame Ranyevskaya in the original play) and Peter Maxwell (Peter Trofimov) – very, very smart, very stuck in his head and very...emotionally awkward.

Chekhov himself described the original play as a comedy but its dual nature has often been debated among directors and others, some treating it more as a tragedy. Whether either of these sides will be more prominent in Aaron Posner’s adaptation – well that is for you to find out! Welcome to join us!  

reading facts

Play: The Cherry Tortured by Aaron Posner

When: Wednesday May 31st at 6.30 pm

Running time: approx 3 hours including one intermission and a short opening talk with Aaron Posner.

Where: at Playhouse Teater, Drottninggatan 71A.

Cast: Lydia Ahlsén, Jordi Almeida, Jesper Arin, Lisa Henni, Palmira Koukkari Mbenga, Linus Nilsson, Kristina Rådström, Anna Zastrow.

Directed by: Aaron Posner

Performed in English. 

Tickets: 100 SEK

Arranged together with Teateralliansen.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.