Playhouse Teater - Om Playhouse - Mlimas berättelse (2023) - WWF om elefanter
Boka biljetter

STARKA och SMARTA, MEN SÅRBARA

WWF OM ELEFANTER

Elefanter är världens största landlevande däggdjur. En gång i tiden fanns elefanter i miljontal över hela Afrika och Asien. Under 1900-talet minskade de kraftigt i antal, främst på grund av den omfattande handeln med elfenben och förlust av livsmiljö. Idag ser vi tydligt att torka, orsakad av klimatförändringarna, också är ett hot mot elefanternas överlevnad.

Det finns i dag tre elefantarter. Två av dem lever i Afrika – savannelefanten och skogselefanten. Den tredje arten finns i Asien och kallas helt enkelt för asiatisk elefant. Man räknar med att de afrikanska elefanterna har minskat med över 90% de senaste 100 åren. Än idag pågår tjuvjakten och varje dag skjuts runt 55 elefanter i Afrika. Det motsvarar två elefanter varje timme som dödas för att vi människor vill ha deras betar. Det här måste få ett stopp!

Många som köper souvenirer av elfenben är ovetande om den illegala och oetiska handel som ligger bakom det till synes oskyldiga semesterminnet.

Det är främst de afrikanska elefanterna som dödas för den illegala elfenbenshandeln. Betarna snidas om till elfenbenssouvenirer, som sedan säljs i framför allt Asien. Som turist kan du hjälpa till genom att alltid säga nej till elfenben och informera andra runt omkring dig att göra samma sak.

WWF arbetar för att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln genom att påverka makthavare att driva igenom en skärpt lagstiftning och få till ett mer effektivt skydd i elefanternas livsmiljöer. Viktigt är också att minska efterfrågan på elfenben, samt att i fält utrusta och utbilda fler parkvakter. WWF arbetar också med att skapa fler skyddade områden, och för att människor och elefanter ska kunna samsas om savannerna och skogarna.

Behoven är stora, men där WWF arbetar ser vi resultat. I Kenya har elefantpopulationen glädjande ökat de senaste åren tack vare att tjuvjakten minskat, lagstiftningen har skärpts, och man har uppnått bättre samexistens mellan människor och elefanter. Detta är ett resultat av många års hårt arbete från WWF och samarbetspartners, som inte hade varit möjligt utan stödet från våra supportrar.

Var med och gör skillnad
Som månadsgivare är du med och stödjer WWFs arbete för elefanten, andra hotade arter och för en levande planet. Med din hjälp kan vi fortsätta att göra skillnad. Bli Planetfadder!

Genom tusentals projekt i över 100 länder – inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar – kämpar WWF för arter, livsmiljöer och en hållbar användning av jordens resurser. Vi förhandlar med regeringar och pressar politiker. Vi gör det tillsammans med miljontals människor över hela världen – och vi blir allt fler som agerar.

© WWF / James Morgan
© Martin Harvey / WWF
© Ola Jennersten / WWF-Sweden
© Shutterstock / Albie Venter / WWF-Sweden
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.