Playhouse Teater - Om Playhouse - Tidigare Readings - Bedlam, 19 mars
Boka biljetter

BEDLAM

Av Zayd Dohrn
19 mars 2019

For information in English, pleas scroll down.

Sam sitter på tunnelbanan när en kille i samma vagn plötsligt blir misshandlad. Han bjuder med killen – Kevin – hem till sig, för omplåstring.  Några dagar senare är Kevin fortfarande kvar och i Sams huvud är de nu  vänner, nära vänner. Han börjar ta sig an att hjälpa Kevin med allt från kärlek till jobb. Men vad vet han egentligen om Kevin? Och är Sams engagemang i honom hälsosamt, eller börjar det bli maniskt? Sams familj och vänner blir allt mer oroade av den oväntade, intensiva vänskapen.

En berättelse om två tilltufsade själar som – kanske – finner varandra i storstadens myller. Om fördomarna de möter, och har om varandra.  Och om att välja: Vill jag se världen i ett underbart men riskabelt skimmer eller i en stabil gråskala? 

Zayd Dohrn har de senaste åren fått mycket uppmärksamhet för sina pjäser, bland annat blev "The Profane" Critic's pick i New York Times. 

MEDVERKANDE

Erika Dittmer, Amelia Clay, Antonio Tengroth, Karolina Furberg, Lukas Larsson.

BEDLAM     

By Zayd Dohrn
March 19th 2019

Sam witnesses an act of senseless violence on the subway and invites the victim – Kevin – back to his apartment. A couple of days later Kevin is still there and in Sam’s mind they’re now becoming friends, close friends. He gets increasingly engaged in helping Kevin out with all sorts of things; love, work and life ambitions. But what does he really know about Kevin, and vice versa? And is Sam’s engagement in Kevin reasonable, or is it becoming somewhat manic? Sam’s family and friends are troubled by this unexpected and intense new friendship.

A story about two odd souls that – perhaps – can help each other find a sense of belonging in the big city buzz. About the prejudice they face and have against one another. And about choosing: Should I see the world through a thrilling but risky shimmer or in a steady grey scale? 

Zayd Dohrn's plays have received a lot of attention the last years, "The Profane" for example was made Critic's Pick in The New York Times.

CAST

Erika Dittmer, Amelia Clay, Antonio Tengroth, Karolina Furberg, Lukas Larsson.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.
- Nyhetsbrev

Vill du ha Playhouse nyhetsbrev?

Klicka här!